UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy chcąc uzyskać informacje dotyczące osoby pełniącej funkcję publiczną można zwrócić się o nie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2010-04-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-30 12:50:02
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-06-19 10:05:23

Tak, ale należy pamiętać, że nie wszystkie informacje o osobie pełniącej funkcję publiczną podlegają ujawnieniu.

Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej  ustawie (art. 1 ust. 1). Informacją publiczną jest też informacja o osobach pełniących funkcję publiczną, ale z pewnymi ograniczeniami. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2 ww. ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Dodatkowo można wskazać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 marca 2006 r. (sygn. akt K 17/05), w którym uznał on, że informacja ze sfery życia prywatnej osoby pełniącej funkcję publiczną może podlegać ujawnieniu w trybie określonym w cytowanej ustawie, o ile w sposób wyraźny pozostaje w związku z funkcjonowaniem osoby, której dotyczy, w instytucji publicznej (działalnością publiczną tej osoby).

A zatem nie każda informacja dotycząca osoby pełniącej funkcję publiczną może być udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Ostatnie aktualności