UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy instytucja państwowa przy akredytacji dziennikarzy na wydarzenia ochraniane przez BOR może żądać podania imienia ojca oraz daty i miejsca urodzenia?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:52:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż stanowiłoby to naruszenie zasady adekwatności określonej w ustawie o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, formułuje jedynie ogólne uprawnienie tej formacji do przetwarzania danych osobowych przy prowadzeniu czynności administracyjno–porządkowych oraz podejmowaniu działań profilaktycznych mających na celu ochronę m.in. Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Wicemarszałka, delegacji zagranicznych czy też innych osób. Nie określa jednak kategorii tych danych. Dlatego ustalając, jakich danych BOR może żądać przy akredytacji dziennikarzy, by skutecznie wykonywać swoje zadania związane z ochroną najważniejszych osób biorących udział w danym wydarzeniu, należy stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Stanowią one, że każdy administrator danych, bez względu na to, czy jest to organ państwowy, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ma m.in. obowiązek zbierać dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i przestrzegać tzw. zasady adekwatności (art. 26 ust. 1). Zgodnie z tą zasadą, administrator powinien przetwarzać tylko takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel, w jakim są zbierane.

O ile żądanie podania przez dziennikarza akredytującego się na wydarzenia ochraniane przez BOR takich danych, jak: imię i nazwisko, numer PESEL, nazwa redakcji oraz numer legitymacji prasowej jest uzasadnione, to już pozyskiwanie takich danych, jak imię ojca oraz data i miejsca urodzenia prowadzi do naruszenia zasady adekwatności. Dane te są bowiem zbędne dla realizacji celu, jakim jest akredytacja.

 

Ostatnie aktualności