UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Podstawy prawne Schengen

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2003-07-01
Wprowadził‚ informację: 2003-10-28 09:24:19
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-31 10:59:13

W dniu 14 czerwca 1985 r. w Schengen (Luksemburg) zawarty został układ o stopniowym znoszeniu kontroli granicznej między państwami jego sygnatariuszami (Belgią, Holandią, Luksemburgiem, Niemcami i Francją). Układ ten stał się podstawą konwencji zawartej w dniu 19 czerwca 1990 r., na mocy której utworzony został System Informacyjny Schengen (SIS).

Aktualnymi podstawami prawnymi działania Systemu Informacyjnego drugiej generacji (SIS II) są:

- Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

- Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

Celem działalności SIS jest pomoc policji i organom celnym w wymianie informacji na temat określonych przepisami kategorii danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen. Wyżej wskazane akty prawne zawierają szczegółowe regulacje dotyczące zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych osobowych. Określają także zakres, w jakim dane mogą być przetwarzane dla realizacji celów wskazanych w rozporządzeniu i decyzji o SIS II.

Ustawą z dnia z 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz.1170 z póź. zm) wdrożono w Polsce przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa wspólnotowego dotyczące SIS. Ustawa ta szczegółowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału Polski w SIS II, w tym obowiązki i uprawnienia polskich organów dotyczące dokonywania wpisów oraz wglądu do danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 1990-07-09
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2016-05-16 17:20:20
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 1990-07-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2016-05-16 17:20:20
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 2006-12-20
Wprowadził‚ informację: Ania Zawiła 2015-12-31 10:50:31
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-31 11:05:29
[148.76K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Rada Unii Europejskiej 2007-06-12
Wprowadził‚ informację: Ania Zawiła 2015-12-31 10:52:37
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-31 11:05:29
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Dziennik Ustaw 2007-08-24
Wprowadził‚ informację: Ania Zawiła 2015-12-31 11:01:26
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-31 11:05:29

Ostatnie aktualności