UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Informacje ogólne

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2009-09-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-10-06 12:33:08
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-06-03 13:47:23

Pod koniec 2001 r. polski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zainicjował międzynarodową współpracę między organami ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej dla wspierania rozwoju ochrony prywatności na tym obszarze. W trakcie zorganizowanego w dniu 17 grudnia 2001 r. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych spotkania rzeczników z państw Europy Środkowej i Wschodniej została podpisana Deklaracja Końcowa, w której przedstawiciele organów ochrony danych osobowych z Czech, Węgier, Litwy, Słowacji, Estonii, Łotwy oraz Polski zadeklarowali chęć współpracy i wzajemnej pomocy w zakresie niezbędnym do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych w swoich krajach. W chwili obecnej w ramach niniejszego forum, oprócz wskazanych powyżej państw, współpracują również Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Rumunia, Albania, Mołdawia, Serbia, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, oraz Słowenia i Federacja Rosyjska jako obserwatorzy.

Spotkania organów ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej, których celem jest wspieranie państw kandydujących do Unii Europejskiej oraz będących nowymi członkami, dzielenie się informacjami i doświadczeniami, podnoszenie poziomu świadomości tego, jak ważną kwestią jest ochrona danych osobowych, a ponadto, co najważniejsze dalsza harmonizacja przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej, przybrały postać organizowanych w poszczególnych państwach, cyklicznych konferencji i bieżącej – w zależności od aktualnych potrzeb – współpracy. Ponadto w celu ułatwienia współpracy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stworzył specjalną stronę internetową (www.ceecprivacy.org), stanowiącą źródło informacji na temat danych osobowych w poszczególnych państwach członkowskich Grupy oraz pozwalającą na szybką wymianę informacji pomiędzy rzecznikami ochrony danych osobowych, w tym poszukiwanie wspólnych rozwiązań dla podobnych problemów występujących w tej dziedzinie.

Ostatnie aktualności