UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
59 spotkanie Grupy Berlińskiej w Oslo
W dniach 25-26 kwietnia 2016 r. w Oslo, odbyło się 59 spotkanie Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (tzw. Grupy Berlińskiej). W spotkaniu tym uczestniczył przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na spotkaniu poruszono szereg zagadnień dotyczących ochrony prywatności, szczególnie w kontekście przetwarzania danych w sektorze telekomunikacji. Omawiano między innymi: kwestię prywatności oraz bezpieczeństwa telefonii internetowej (VoIP), ochronę prywatności na platformach wykorzystywanych do nauki przez Internet, wykorzystywanie biometrii w ramach elektronicznego uwierzytelniania, kwestie związane z prywatnością osób rejestrujących domeny internetowe, w tym zakresu danych publikowanych o domenach w serwisach whois, w kontekście nowych regulacji w tym zakresie przygotowanych przez ICANN (Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów), ochronę prywatności na portalach społecznościowych, a także ochronę prywatności w sieciach telewizji kablowej oraz w związku z nowymi funkcjonalnościami systemów operacyjnych instalowanych w odbiornikach telewizji cyfrowej (Smart TV). Problem telefonii internetowej był przedmiotem dyskusji z uwagi na nowe funkcjonalności, jakie pojawiły się w tym w zakresie w stosunku do stanu którego dotyczyło stanowisku ww. Grupy przyjęte w roku 2006. Na spotkaniu ustalono, że w zakresie VoIP przyjęte zostanie nowe stanowisko, którego główne tezy ustalono na spotkaniu a ich dopracowanie nastąpi w trybie pisemnych konsultacji. Podobnie dyskusja w zakresie dotyczącym regulacji ICANN i zakresu danych w serwisach whois związana była z potrzebą aktualizacji stanowiska Grupy jakie w tym zakresie zostało wydane w roku 2000. Inne zagadnienia jak np. ochrona prywatności w serwisach e-learning’owych, czy ochrona danych w systemach samochodowych mających połączenie z Internetem omawiane były po raz pierwszy i tematy te będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach. Podczas dyskusji dużo uwagi poświęcono również nasilającym się atakom cybernetycznym i potrzebie organizowania skutecznej ochrony. Tematowi temu poświecone było wystąpienie Pani Sopfie Nystrom – Dyrektora Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego i informacji z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii.

Ostatnie aktualności