UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Projekt wizyty studyjnej realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-08-06
Wprowadził‚ informację: 2009-08-06 13:29:07
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tytuł projektu: „Zagadnienia ochrony danych osobowych prywatności w edukacji”

Biuro GIODO zostało wyselekcjonowane do realizacji wizyty studyjnej finansowanej z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wizyt Studyjnych, będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Celem wizyty będzie wymiana informacji i doświadczeń na temat sposobu i metod przekazywania wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych skierowanej do dzieci i młodzieży. Ponadto w trakcie spotkania podjęta zostanie ocena możliwości wprowadzenia programów edukacyjnych do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz przedyskutowana zostanie najbardziej efektywna forma prowadzenia edukacji w tym obszarze.

Projekt zrealizowany zostanie w formie 4-dniowej wizyty zorganizowanej w Warszawie, w której uczestniczyć będą reprezentanci europejskich organów ochrony danych osobowych oraz instytucji zajmujących się edukacją w tym:

  • przedstawiciele europejskich organów ochrony danych osobowych,
  • przedstawiciele instytucji i środowisk (związki, zrzeszenia) związanych z edukacją i doradztwem,
  • nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i liceów,
  • decydenci w zakresie programów edukacyjnych (MEN),
  • przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz związanych z edukacją
  • przedstawiciele   środowisk,   które   monitorują  zagrożenia  płynące  z   korzystania Internetu.

Biuro GIODO jako organ ochrony danych osobowych posiada wiedzę ekspercką w zakresie ochrony danych osobowych, jak również w ramach swoich kompetencji prowadzi szerokie działania informacyjno - edukacyjne. Wśród najważniejszych działań podejmowanych w tym obszarze jest organizacja szkoleń i warsztatów adresowanych głównie do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Ponadto Biuro GIODO jest organizatorem i uczestnikiem szeregu konferencji, zaangażowane jest w liczne działania upowszechniające wiedzę (wydawanie informacji, publikacji, broszur w zakresie ochrony danych i prywatności) oraz podejmuje działania edukacyjne, w tym również poprzez e-learning (przygotowanie platformy informacyjno-edukacyjnej eduGIODO). W ramach tych zadań współpracuje z różnymi partnerami zarówno na poziomie międzynarodowym (Rada Europy, Komisja Europejska, organy ochrony danych osobowych z innych państw, w tym przede wszystkim państw Europy Środkowej i Wschodniej) oraz krajowym (organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz szkoły wyższe). W ramach działań informacyjno - edukacyjnych Biura GIODO upowszechnianie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych staje się kluczowe. Z tych względów w czasie wizyty studyjnej w Warszawie możliwa będzie wymiana doświadczeń różnych form edukowania dzieci przez różne podmioty. Projekt realizowany będzie w dniach 9-12 marca 2010.

ComputerWorld

Ostatnie aktualności