UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Projekt partnerski LdV- I spotkanie

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-11-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-11-26 14:03:15
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

W dniach 5-6 listopada 2009 r. w siedzibie Biura GIODO odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum partnerskiego realizującego projekt partnerski finansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) pt. „Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych wśród przedsiębiorców funkcjonujących na rynkach Unii Europejskiej”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Czeskiego Urzędu Ochrony Danych oraz Węgierskiego Organu Ochrony Danych oraz Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały cele i rezultaty projektu, przedstawiony został harmonogram realizacji projektu oraz omówione zostały zagadnienia związane z zarządzaniem projektem i budżetem. Ponadto dyskusji poddany został projekt zawartości publikacji adresowanej głównie do przedsiębiorców, podejmującej problematykę ochrony danych w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w krajach partnerskich.

W rezultacie spotkanie umożliwiło podjęcie pierwszych działań zmierzających do opracowania publikacji i innych rezultatów projektu oraz przyczyniło się do zacieśnienia współpracy między organami ochrony danych osobowych biorących udział w projekcie.

Następne spotkanie odbędzie się w Pradze w lutym 2010 r.

ComputerWorld

Ostatnie aktualności