UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Platforma elektronicznej komunikacji z GIODO "E-GIODO"

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-08-06
Wprowadził‚ informację: 2009-08-06 13:34:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W latach 2005-2006 Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zrealizowało projekt o nazwie: „Platforma elektronicznej komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (E-GIODO), którego celem było udostępnienie obywatelom poprzez Internet wglądu w publicznie dostępny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez GIODO oraz udostępnienie narzędzi wspomagających wypełnienie wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych i wysłanie ich drogą elektroniczną. Projekt realizowany był w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP).  Pracę koncepcyjną nad opracowaniem i wdrożeniem projektu E- GIODO rozpoczęto na początku 2004 r., kiedy uruchomiony został Sektorowy Program Operacyjny na rzecz Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Jednym z celów tego programu było wspieranie inicjatyw w zakresie udostępniania usług on–line dla przedsiębiorców. Jego beneficjentami mogły być instytucje i urzędy, które poprzez udostępnienie usług drogą elektroniczną ułatwią przedsiębiorcom wykonywanie nałożonych na nich obowiązków. Projekt E-GIODO w pełni wpisywał się w cele wspomnianego programu SPO–WKP i został zatwierdzony do finansowania w połowie 2005 r. pod numerem WKP 1/1.5.0/1/2004/6/6/16.

Prace wdrożeniowe nad projektem trwały od 7 grudnia 2005 r. do 6 czerwca 2006 r. Przez następny miesiąc trwały jeszcze szkolenia wewnętrzne i przygotowania do oficjalnego uruchomienia projektu, które nastąpiło 7 lipca 2006 r.

Obecnie rezultaty projektu cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno obywateli, jak i administratorów danych. Ci pierwsi mając dostęp do Internetu licznie korzystają z możliwość sprawdzenia zarejestrowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zbiorów bez konieczności korespondowania lub wizyty w siedzibie Biura GIODO. Administratorzy z kolei dość licznie korzystają z modułu wspierającego przygotowanie wniosków o rejestrację lub aktualizację zbioru. Według danych z kilku ostatnich miesięcy z funkcji przeglądanie rejestru w E-GIODO korzysta około 30- 35 tyś. użytkowników miesięcznie. Z modułu wspomagającego administratorów danych przy wypełnianiu wniosku o rejestrację lub aktualizację zbioru korzysta średnio około 500 – 800 administratorów  miesięcznie. W najmniejszym stopniu, jak dotąd wykorzystywany jest moduł elektronicznego przesyłania wniosku do GIODO, który wymaga, bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu. Z tej ostatniej funkcji korzysta w dalszym ciągu zaledwie od kilku do kilkunastu administratorów miesięcznie.

Ostatnie aktualności