UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Warszataty GIODO i Komisji Europejskiej

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2008-05-15
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2008-05-15 10:21:23
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-06-27 13:28:31

W dniach 15-16 maja 2008 r. odbyły się warsztaty organizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Komisję Europejską w ramach programu TAIEX „Przewidywane zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej w kontekście wdrażania acquis communautaire (dorobek prawny wspólnot europejskich i UE) w obszarze ochrony danych osobowych”.

Warsztaty, adresowane w szczególności do przedstawicieli środowiska sędziów i prokuratorów, były prowadzone przez polskich i unijnych ekspertów zajmujących się problematyką ochrony danych.

Program spotkań koncentrował się na następujących zagadnieniach:

  • podstawy prawne ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej,
  • podstawowe zasady ochrony danych w kontekście prawa UE,
  • przewidywane zmiany w prawie unijnym,
  • ochrona danych osobowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  • organy wymiaru sprawiedliwości i ochrona danych - rola sędziów i prokuratorów, ochrona danych osobowych w orzecznictwie sądów administracyjnych, doświadczenia na poziomie krajowym,
  • ochrona danych osobowych w praktyce organów wymiaru sprawiedliwości w świetle postępowań i kontroli prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2008-05-15
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-06-27 13:28:32

Ostatnie aktualności