UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Portal informacyjno-szkoleniowy "eduGIODO" – nowe źródło informacji o ochronie danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-03-11 09:51:07
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Platforma e-learningowa eduGIODO, zrealizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, została przygotowana w 2008 r. w ramach projektu unijnego. Inicjatywa utworzenia internetowego serwisu edukacyjnego powstała w efekcie ustawicznego dążenia do upowszechnienia tematyki ochrony danych osobowych oraz idei zwiększenia dostępu do wiedzy w tym zakresie dla każdego zainteresowanego podmiotu.

Platforma, adresowana do osób fizycznych i instytucji przetwarzających dane osobowe, przybliża zagadnienia z tej problematyki oraz pomaga w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych. Platforma umożliwia przejście szkoleń w formule interaktywnych stron internetowych zawierających prawodawstwo krajowe i wspólnotowe a także raporty, analizy czy badania związane z implementacją prawa o ochronie danych osobowych. Składa się ona z dwóch modułów: informacyjnego, zawierającego informacje obejmujące m.in. przegląd prawodawstwa krajowego i wspólnotowego związanego z ochroną danych osobowych oraz szkoleniowego, zawierającego 3 specjalistyczne kursy e-learningowe adresowane do trzech grup beneficjentów - administratorów danych, osób przetwarzające dane oraz osób, których dane dotyczą.

Jako efekt długotrwały odbiorcy pozyskali wiedzę dotyczącą następujących obszarów prawa związanych z ochroną danych osobowych: podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych, zasady przetwarzania danych osobowych, prawa osób, administrowanie danymi, udostępnianie danych, przetwarzanie danych osobowych, w kontekście różnych obszarów polityki Unii Europejskiej (komunikacja elektroniczna i społeczeństwo informacyjne; zdrowie publiczne; sprawy pracownicze; sprawy konsumenckie, porządek Schengen) oraz ich interpretacji przez instytucje UE, a także praktyki ich stosowania w krajach UE.

W ten sposób platforma eduGIODO przyczynia się do zwiększenia znajomości przepisów prawa polskiego i unijnego, obejmujących zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, oraz podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie praktyki jego stosowania wśród wybranych grup docelowych.

Integralnym elementem upowszechniającym wiedzę o platformie eduGIODO była organizacja dwóch konferencji w Warszawie i Gdańsku oraz przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych skierowanych do każdego potencjalnego użytkownika portalu edukacyjnego. W trakcie tych działań wszyscy mieli szansę zapoznania się z platformą oraz omówienia zagadnienia ochrony prywatności we współczesnym świecie.

Zapraszamy do korzystania z nowego źródła informacji o ochronie danych osobowych - platformy eduGIODO http://edugiodo.giodo.gov.pl/

 

Ostatnie aktualności