UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

II edycja projektu wymiany realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-08-18
Wprowadził‚ informację: 2009-08-18 15:15:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tytuł projektu: „Wzmocnienie umiejętności pracowników Biura GIODO”

W sierpniu 2009 r. Biuro GIODO rozpoczęło realizację projektu mobilności finansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Celem projektu jest umożliwienie pracownikom Biura GIODO wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania prawa z zakresu ochrony danych osobowych z innymi organami zajmującymi się podobną problematyką w krajach partnerskich. Uczestnicy wymian mają szansę skonfrontowania swojej wiedzy oraz pozyskania nowych informacji i doświadczeń w wybranych obszarach ochrony danych osobowych, zgodnie z zakresem zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników urzędu na danych stanowiskach pracy. Projekt adresowany jest do wybranej grupy pracowników merytorycznych, którzy zajmują się zadaniami obejmującymi działalność edukacyjno-szkoleniową, kontrolą przetwarzania danych oraz rejestracjami.

Realizacja projektu odbywa się w formie 1 lub 2-tygodniowych pobytów wybranych pracowników Biura GIODO w siedzibach partnerskich organów ochrony danych osobowych biorących udział w projekcie, tj. w siedzibie Rzecznika Informacji na Słowenii, w siedzibie Biura Komisarza ds. Ochrony Danych na Cyprze, w siedzibie Rzecznika Ochrony Danych i Wolności Informacji na Węgrzech oraz w siedzibie Urzędu Federalnego Rzecznika Ochrony Danych i Dostępu do Informacji w Niemczech. Szczegółowy program pobytu jest dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika wyjazdu i odpowiada konkretnym potrzebom wynikającym z charakteru pracy. W trakcie pobytu uczestnicy są zobowiązani do realizacji następujących zadań: obserwacja pracy, wymiana doświadczeń, dyskusje, warsztaty, prezentacje, rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary wdrażania prawa.

W rezultacie uczestnicy projektu pogłębią swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania prawa wspólnotowego, wymienią doświadczenia dotyczące funkcjonowania organów ochrony danych osobowych, porównają praktyki stosowane w instytucjach partnerów, przyczynią się do wzrostu mobilności zawodowej, uczestnictwie w systemie kształcenia ustawicznego oraz wzmocnią kompetencje językowe. Projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009 do 30 czerwca 2010.

Projekt stanowi kontynuację poprzedniego projektu mobilności realizowanego w latach 2007-2008, w trakcie którego 21 pracowników Biura miało możliwość pozyskania wiedzy w zakresie zadań realizowanych w partnerskich organach ochrony danych reprezentujących 6 krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia i Czechy).

ComputerWorld

Ostatnie aktualności