UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy firma prowadząca telemarketing może do tego celu wykorzystywać dane umieszczone w książce telefonicznej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-07
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-15 13:16:44
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy administrator tych danych spełni jeden z warunków określonych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, (co do danych tzw. „zwykłych” – jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz w art. 27 ust. 2 ustawy (w odniesieniu do danych szczególnie chronionych – ich katalog został określony w art. 27 ust. 1 ustawy).

Ustawa nie zakazuje wykorzystywania danych osobowych ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak np. książka telefoniczna. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa powyżej, na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy, uważa się natomiast marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

Istotne jest jednak, by administrator danych poinformował osobę, której dane będą przetwarzane w określony sposób, o źródle ich pozyskania oraz o innych informacjach dotyczących tych danych, stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy.

Ostatnie aktualności