UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy administrator danych powinien zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zmianę celu przetwarzania danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-13
Wprowadził‚ informację: 2009-08-13 15:46:41
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż taki obowiązek nakłada na niego ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 Administrator danych jest zobowiązany zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych każdą zmianę informacji zawartych w zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze (stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych). Zakres informacji, które powinno zawierać zgłoszenie określony został w art. 41 ust. 1 ww. ustawy. Wśród nich jest wskazanie celu przetwarzania danych (pkt 3). A zatem zgłaszając zbiór do rejestracji administrator danych ma obowiązek podać w zgłoszeniu cel przetwarzania danych w zbiorze. Natomiast, jeśli po zarejestrowaniu zbioru, w trakcie działalności administratora, nastąpiła zmiana celu przetwarzania danych, należy o tym poinformować Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jako przykład można podać sytuację, w której w wyniku zmiany przepisów prawa, stanowiących podstawę przetwarzania danych w zbiorze przestają one być przetwarzane we wszystkich dotychczasowych celach, a są jedynie gromadzone w archiwach, czyli przetwarzane tylko w celach archiwalnych.

Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o rejestracji zbiorów danych. Dla administratora zbioru oznacza to w szczególności, iż zgłoszenia zmian w zbiorze dokonuje się na tym samym formularzu, który służy do zgłoszenia zbioru do rejestracji. Formularz ten stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Wobec powyższego administrator danych powinien dokonać oceny, czy w wyniku zmiany przepisów prawa zmianie nie uległy też informacje zawarte w zgłoszeniu zbioru danych do rejestracji, z czym z kolei wiąże się opisany powyżej obowiązek zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych tych zmian.

Ostatnie aktualności