UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

W jaki sposób można sprawdzić, czy dany podmiot prowadzący zbiór danych osobowych zarejestrował go u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-09-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-18 14:35:03
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Takie informacje są ogólnie dostępne, gdyż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych, który każdy może przeglądać, albo w Internecie, albo w siedzibie Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych. W celu sprawdzenia, czy administrator przetwarza dane osobowe w zbiorze zarejestrowanym w przedmiotowym rejestrze, należy skorzystać z informacji zawartych na stronie internetowej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl), na której jest dostępna platforma „e-GIODO Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie". Platforma ta zawiera opcję wyszukiwania zarejestrowanych przez GIODO zbiorów danych osobowych. Funkcja "Wyszukiwanie" umożliwia wyszukiwanie zbiorów w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych, według kryteriów podstawowych do których należą: nazwa administratora danych, nazwa miejscowości, nazwa zgłoszonego zbioru, numer księgi rejestrowej oraz numer zgłoszenia. Natomiast funkcja "Wyszukiwanie zaawansowane" umożliwia przeszukiwanie rejestru według kryteriów rozszerzonych, do których należą: nazwa administratora danych, siedziba administratora (nazwa miejscowości, nazwa ulicy, kod pocztowy), REGON, nazwa zgłoszonego zbioru, numer księgi rejestrowej oraz numer zgłoszenia).

Ostatnie aktualności