UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zbiory danych osobowych osób, które wpłaciły 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zobowiązane są do zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-24
Wprowadził‚ informację: 2009-08-05 11:59:23
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Tak, ale pod warunkiem, że nie zajdzie żadna z przesłanek zwalniających administratora (OPP) z obowiązku zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Uzasadnienie:

Z zasady organizacje pożytku publicznego zgłaszają do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiory danych osobowych zawierające dane osobowe darczyńców, którzy przekazują na ich rzecz 1 % swojego podatku.

Zbiory tego typu podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji, o ile nie zachodzi żadna z przesłanek zwalniających z tego obowiązku, określonych w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Bowiem może się okazać, że administrator danych osobowych (czyli w tym przypadku organizacja pożytku publicznego) przetwarza dane osobowe w konkretnym zbiorze wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej, w związku z tym nie podlega on obowiązkowi rejestracji na podstawie w art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu, z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Jeśli jednak zgromadzone dane służą także innym celom (np. wysyłaniu podziękowań, utrzymywaniu kontaktów z darczyńcami), to administrator (organizacja pożytku publicznego) jest zobowiązany zgłosić przedmiotowy zbiór do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnie aktualności