UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa może przekazać dane kredytobiorcy do BIK S.A.?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-02-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-02-12 15:24:53
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Tak, gdyż uprawniają ją do tego przepisy prawa bankowego.

Uzasadnienie

Aktem prawnym zawierającym szczegółowe regulacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych klientów instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, do których w szczególności należy, SKOK jest przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Biuro Informacji Kredytowej (BIK S.A.) jest instytucją utworzoną na podstawie art. 105 ust. 4 tej ustawy, która służy bankom i innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów (np. SKOK) do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o  wierzytelnościach, o obrotach i stanach rachunków bankowych w takim zakresie, w  jakim są one niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

W związku z tym dane każdego kredytobiorcy Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej mogą znaleźć się w bazie danych prowadzonych przez BIK S.A. Tym samym banki i np. SKOK-i mogą wymieniać się między sobą informacjami na temat konkretnego kredytobiorcy, za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.

Z uwagi zatem na powyższe oraz ze względu na przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, nie można uznać, iż przekazanie informacji o kliencie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej do Biura Informacji Kredytowej pozbawione jest podstaw prawnych. Stosownie bowiem do brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy zezwala na to inny przepis prawa. W omawianym przypadku takim przepisem jest art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.

Ostatnie aktualności