UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

15-lecie ustawy o ochronie danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO 2014-09-10
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-09-10 11:28:53
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-06-12 11:24:17

Okolicznościowa publikacja GIODO, pod redakcją Małgorzaty Kałużyńskiej-Jasak, Dyrektora Zespołu Rzecznika Prasowego GIODO.

Piętnaście lat działalności pierwszego w Polsce organu do spraw ochrony danych osobowych stało się okazją do wydania okolicznościowego albumu.

W wydawnictwie tym udało się odtworzyć historię początków oraz ewolucję polskiego prawa ochrony danych osobowych, przybliżyć postaci, które w niej aktywnie uczestniczyły oraz opisać pierwsze dni działalności Biura GIODO z perspektywy 15 lat jego istnienia. Książka jest zbiorem zarówno referatów merytorycznych, wspomnień, ikonografii zawierającej pierwsze projekty ustaw, aktów wykonawczych i ich uzasadnień, jak też zdjęć ilustrujących 15 lat działalności Biura. Wydawnictwo jest prezentacją problemów związanych z realizacją jednego z fundamentalnych praw obywatelskich, jakim jest prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.

Album wydany w języku polskim i angielskim był dystrybuowany podczas 35 Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, organizowanej przez Generalnego Inspektora w dniach 23 – 26 września 2013 r. w Warszawie.

Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych szczególne wyrazy wdzięczności za pomoc w przygotowaniu tego okolicznościowego wydawnictwa kieruje do Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP.

GIODO dziękuje również wszystkim tym, którzy okazując zaangażowanie i życzliwość, przyczynili się do powstania tej publikacji:

Autorom referatów i wspomnień:

Maciejowi Byczkowskiemu, dr. Jarosławowi Deminetowi, dr. hab. Pawłowi Fajgielskiemu, dr. inż. Wacławowi Iszkowskiemu, dr Ewie Kuleszy, Dariuszowi Kupieckiemu, dr. Pawłowi Litwińskiemu, Prof. Irenie Lipowicz, prof. dr. hab. Czesławowi Martyszowi, dr. Arwidowi Mednisowi, Andrzejowi Miękusowi, Michałowi Serzyckiemu, dr. Grzegorzowi Sibidze, dr. Zbigniewowi Wronie oraz  recenzentowi prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu.

Współpracującym instytucjom:

Naukowemu Centrum  Prawno Informatycznemu,

Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce - American Chamber of Commerce In Poland,

Ensi – Kancelarii Ekspertów, Firmom – Fellows, Iron Mountain, Polalarm. Kancelariom adwokackim - Wierzbowski Eversheds, Linklaters.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO 2014-09-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-09-10 11:41:51
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-06-12 11:24:17

Ostatnie aktualności