UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wytyczne GIODO dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-03-10
Wprowadził‚ informację: Anna Dudkowska 2017-03-10 11:03:40
Ostatnio modyfikował: Anna Dudkowska 2017-04-20 14:24:05

GIODO przygotował zestaw wyjaśnień, w jakich przypadkach szkoły mogą stosować monitoring wizyjny, jakie obowiązki muszą wówczas spełnić oraz jakie prawa przysługują osobom objętym tego typu nadzorem.

Ze względu na fakt, iż obecnie w polskim porządku prawnym brak jest ustawy kompleksowo regulującej zagadnienia związane z monitoringiem wizyjnym, GIODO przygotował zbiór informacji na ten temat skierowany do placówek oświatowych.

Materiał ten - pt. „Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach” - zawiera przypomienie podstawowych zasadach dotyczących tego zagadnienia. GIODO wskazuje w nim, że obowiązujący w Polsce zakres prawnych podstaw instalowania i wykorzystywania monitoringu wizyjnego odnosi się jedynie do wybranych aspektów jego stosowania. Podstawy prawne do rejestracji obrazu (w niektórych przypadkach również dźwięku) mają służby związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym, jak Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Brak jest natomiast ustawowych uregulowań w tym zakresie dotyczących innych podmiotów państwowych i prywatnych, w tym osób fizycznych. W odniesieniu do podmiotów, które takich szczegółowych uregulowań nie posiadają, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Pierwsza część „Wytycznych GIODO dotyczących wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach” odnosi się właśnie do tego aktu prawnego, wyjaśniając zawarte wnim pojęcia i podstawowe zasady ochrony danych osobowych. Wskazuje też, jakie obowiązki ciążą na szkole jako administratorze danych osobowych.

Druga część dokumentu to zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących kwestii związanych ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w szkołach. Dotyczą one m.in. tego:

      • czy monitoring w szkole może zostać wykorzystany do kontroli pracy nauczycieli i innych zatrudnionych w placówce osób,
      • czy szkoła może zainstalować atrapy kamer,
      • jakie warunki powinny być spełnione w związku z instalacją kamer w szkole.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opracował dokument we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, który właśnie przekazał go do kuratoriów w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się również z wykładem pt. Monitoring wizyjny w szkole.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-03-10
Wprowadził‚ informację: Anna Dudkowska 2017-03-10 11:50:24
Ostatnio modyfikował: Anna Dudkowska 2017-04-20 14:24:05

Ostatnie aktualności