UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Opinia 1/2010 w sprawie pojęć „administrator danych” i „przetwarzający” (WP 169)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2010-06-29
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-07-20 15:32:39
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
W dniu 16 lutego 2010 r. Grupa Robocza Art. 29 przyjęła Opinię 1/2010 w sprawie pojęć „administrator danych” i „przetwarzający”.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2010-06-29
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-07-20 15:33:50
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności