UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS-440-922/09

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2010-11-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-03-18 13:38:50
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja GIODO z dnia 26 listopada 2010 r. do członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie zaniechania praktyki polegającej na wykorzystaniu danych osobowych Skarżącej, pozyskanych w związku z pełnieniem funkcji niezgodnie z celem, dla którego zostały pozyskane oraz udostępnieniem tych danych osobom nieupoważnionym.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2010-11-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-03-18 13:39:52
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności