UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS-035-1858/10

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2010-08-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-11-17 14:40:16
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z dnia 3 sierpnia 2010 r. do Ministra Finansów z prośbą o  podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zawężenie publikowanych na podstawie art. 76g ust. 1 ustawy o rachunkowości danych osobowych, osób posiadających certyfikat księgowy (bez numeru PESEL).

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2010-08-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-11-17 14:41:43
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności