UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GGI-024-1/06

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-05
Wprowadził‚ informację: 2006-06-08 12:32:12
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 6 stycznia 2006 r. o ocenę prawną legalności powierzania przez burmistrza, podmiotom prywatnym, w drodze umowy, uprawnień do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego (używania urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości) oraz czynności mających na celu sporządzenie dokumentacji związanej z nakładaniem grzywien w drodze mandatu karnego, na kierowców popełniających wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności