UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GI-DS-430/847/05

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-05
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-06-01 14:59:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych skierowane do Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej dotyczące przetwarzania przez Spółkę Akcyjną danych osobowych pozyskiwanych z kuponów konkursowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się o zmianę treści kuponu konkursowego tak, aby uczestnicy prowadzonego przez Spółkę Akcyjną konkursu mieli możliwość wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie ich danych osobowych innym podmiotom oraz na wykorzystywanie ich danych w celach marketingowych tych innych podmiotów. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazał również na konieczność zrealizowania wobec potencjalnych uczestników konkursu obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych poprzez poinformowanie o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców ich danych osobowych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności