UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GI-DP-024/2036/04

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-05
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-01-13 10:09:17
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 grudnia 2004 r. do Prokuratora Generalnego RP w sprawie udostępniania przez pracowników sekretariatów prokuratur oraz sądów skorowidzów i repertoriów do wglądu osobom do tego nieupoważnionym. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zauważył, iż praktyka udostępniania tych rejestrów, które poza danymi osoby zainteresowanej przejrzeniem ewidencji zawierają również dane osobowe innych osób, nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Z przepisów tych można raczej wnioskować, że skorowidze i repertoria prowadzone przez sądy są ewidencjami prowadzonymi wyłącznie dla potrzeb konkretnego sądu lub prokuratury w celu uporządkowania i usprawnienia działania ich wewnętrznej administracji.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20
[41.78K]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-06-16
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności