UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GGI-024-18/04/632

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-05
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-01-13 10:34:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 grudnia 2004 r. do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych o rozważenie możliwości wystąpienia z inicjatywą legislacyjną, w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z brakiem przepisów, które w sposób jednoznaczny regulowałyby kwestię zakresu danych niezbędnych do dokonania prawidłowej, a zarazem obiektywnej oceny sytuacji finansowej podatnika ubiegającego się o umorzenie zaległości podatkowych. Z sygnałów otrzymywanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynika, że brak uregulowania powyższej kwestii w przepisach prawa może prowadzić do naruszenia przez organy podatkowe zasady adekwatności, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności