UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GI-DS- 430/64/04

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-05
Wprowadził‚ informację: 2004-03-19 08:54:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Sądu Rejonowego w łodzi, z dnia 9 lutego 2004 r., o podjęcie działań, mających na celu należyte zabezpieczenie danych osobowych, uzyskiwanych od osób zainteresowanych udostępnieniem akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, przed ich ujawnianiem osobom nieupoważnionym

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności