UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GI-DS-430/578/03

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-05
Wprowadził‚ informację: 2004-01-16 15:33:59
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, z dnia 12 grudnia 2003 r., o wyrażenie opinii w sprawie udostępnienia przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie X, firmie Y, w związku z powierzeniem tej firmie dochodzenia od byłych agentów Spółki zapłaty nienależnie pobranych wynagrodzeń, danych osób, które zostały ubezpieczone za pośrednictwem tych agentów, objętych umowami ubezpieczenia, w zakresie imienia, nazwiska, numeru polisy i daty zawarcia umowy ubezpieczenia osoby ubezpieczonej.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności