UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

25 lutego 2002 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-05
Wprowadził‚ informację: 2003-10-23 10:09:59
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Zapytanie GIODO skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 25 lutego 2002 r., o wyrażenie stanowiska, czy podmioty występujące o udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji pojazdów winny czynić to na wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.), czy też wniosek ten, wobec odrębnego uregulowania formy wystąpienia o udostępnienie przedmiotowych danych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, ze zm.), w takich przypadkach nie obowiązuje.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-06-16
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności