UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GI-DS-614/01

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-05
Wprowadził‚ informację: 2003-10-23 10:31:48
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Zapytanie skierowane do Ministra Zdrowia, z dnia 6 maja 2002 r., dotyczące prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowania wyjaśniającego w sprawie przetwarzania przez zakład opieki zdrowotnej danych osobowych swoich pacjentów. Przedmiotem postępowania jest ustalenie, czy zakład opieki zdrowotnej przetwarza dane osobowe swoich pacjentów zgodnie z prawem, a w szczególności, czy prawidłowo zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-06-15
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności