UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GI-DS-218/02

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-05
Wprowadził‚ informację: 2003-10-23 10:47:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja GIODO skierowane do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 10 czerwca 2002 r., w związku ze skargą na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przesyła pracodawcom ubezpieczonych informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania ubezpieczonemu renty lub emerytury na odkrytej kartce pocztowej (druk ZUS Rp-43). W ten sposób udostępnione zostają dane osobowe ubezpieczonych, w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz przyczyny przyznania lub odmowy przyznania świadczenia (w tym informacje dotyczące stanu zdrowia) oraz osiąganego dochodu. Przesyłanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powyższych danych osobowych ubezpieczonych na odkrytej kartce pocztowej sprawia, że mogą się z nimi zapoznać nie tylko pracodawcy, ale również osoby nieupoważnione.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20
[96.84K]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-06-15
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności