UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

22 lutego 2002 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-05
Wprowadził‚ informację: 2003-10-23 13:00:16
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Zapytanie GIODO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2002 r., dotyczące procedury weryfikacji danych osobowych przekazywanych do Departamentu Rozwoju Informatyki i  Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA. Weryfikacja ta dokonywana jest na podstawie § 4 b ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu (Dz. U. Nr 86, poz. 948). Kasy Chorych podnoszą, że wskazany przepis stanowi podstawę jednorazowego przekazania danych ubezpieczonych w celu wyeliminowania danych osób zmarłych, wewnętrznych powtórzeń i ustalenia poprawności numeru PESEL. Po dokonanej weryfikacji dane powinny zostać usunięte lub zwrócone administratorowi danych. Natomiast zdaniem Kas Chorych przekazane zbiory nie zostały zwrócone i dane w nich zawarte są wciąż przetwarzane przez MSWiA. Z pytaniami w tym zakresie występują do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Kasy Chorych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20
[114.90K]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-06-16
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności