UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Politycy zbyt słabo chronią dane osobowe wyborców, 13.12.2010 r.
Politycy zbyt chętnie wykorzystują wszelkie zbiory danych osobowych, do których mają dostęp, na potrzeby agitacji wyborczej – alarmuje GIODO.
GIODO broni prywatności rodzin przedszkolaków, 25.08.2010
Zbieranie przy rekrutacji do przedszkoli danych osobowych m.in. z PIT, RMUA czy orzeczeń sądowych jest sprzeczne z prawem – alarmuje GIODO.
Mamy prawo do prywatności w Internecie - 28.01.2010 r.
„Masz prawo do prywatności w Internecie” to główny temat konferencji prasowej GIODO otwierającej obchody IV Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnie aktualności