UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO broni prywatności rodzin przedszkolaków, 25.08.2010

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-25 15:15:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Zbieranie przy rekrutacji do przedszkoli danych osobowych m.in. z  PIT, RMUA czy orzeczeń sądowych jest sprzeczne z prawem – alarmuje GIODO.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) mówił o tym na konferencji prasowej, która odbyła się 25 sierpnia 2010 r. w Warszawie.

Zajęcie się sprawą zasad rekrutacji do przedszkoli spowodowane było m.in. wpływającymi do GIODO skargami rodziców zaniepokojonych zakresem danych pozyskiwanych przy naborze do przedszkoli.

- Rozszerzanie listy kryteriów pociąga za sobą nadmierną ingerencję w  prywatność rodziny dziecka, nakłada na rodziców dodatkowe obowiązki informacyjne oraz konieczność przekazania przedszkolom lub urzędnikom gminnym kopii dokumentów, które – w odczuciu rodziców - zawierają dane niepotrzebne gminom w  procesie rekrutacji – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Podkreślał przy tym, działania gmin nie są spowodowane złą wolą czy chęcią zaszkodzenia komukolwiek, lecz wynikają z konieczności racjonalnego przydzielania miejsc w publicznych przedszkolach, w taki sposób, aby jako pierwsze przyjęte były do nich dzieci najbardziej tego potrzebujące, m.in. z  rodzin będących w trudnej sytuacji socjalnej czy ekonomicznej. - Niestety w  tym przypadku mamy do czynienia z klasycznym przykładem dobrych chęci, którymi piekło jest wybrukowane - mówił.

Zdaniem GIODO, konieczna jest taka zmiana przepisów, by rekrutacja do przedszkoli nie naruszała obowiązującego prawa – od gwarantowanego każdemu konstytucyjnego prawa do prywatności poczynając, a na ustawie o ochronie danych osobowych kończąc. Jak mówił, obecnie jest bardzo dobry moment, by przeprowadzić niezbędne zmiany, tak, by przyszłoroczny nabór do przedszkoli odbywał się z  poszanowaniem przepisów. Zapowiedział, że zasady prowadzenia rekrutacji w  kolejnym roku szkolnym, będą uważnie śledzone przez Biuro GIODO, a w skrajnych przypadkach naruszania prawa GIODO będzie podejmował stosowne decyzje.

Szczegółowe wyjaśnienia GIODO są dostępne w załączonym materiale.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-25 15:15:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności