UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO o pozyskiwaniu danych osobowych podróżnych - 08.07.2009 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-05
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-08 09:34:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-05-29 15:51:00

8 lipca 2009 r. Michał Serzycki – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zorganizował konferencję prasową poświęconą zakończonej decyzją kontroli w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Wydając decyzję GIODO nakazał ZTM usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych polegających na:

gromadzeniu przez ZTM zbyt wielu danych o pasażerach, w tym zaprzestanie pozyskiwania numeru spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej w trakcie dokonywania jej kolejnych kasowań , o ile nie dochodzi wyłącznie do aktywacji karty, gromadzeniu przez ZTM zbyt wielu danych o pasażerach. m.in. informacji o lokalizacji podróżujących, gromadzeniu wizerunku osób, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania tych danych , czyli do momentu wydania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej. W swojej decyzji GIODO nakazał również określenie terminów usuwania danych pozyskanych za pomocą wniosków o wydanie WKM.

GIODO podczas konferencji podkreślał, że numer PESEL może być gromadzony tylko i wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, jednak nie może być umieszczony na WKM, ale jedynie w systemach informatycznych na potrzeby jednoznacznego zidentyfikowania przez ZTM właściciela karty. W przypadku, gdy numer PESEL zostałby zawarty na karcie miejskiej i doszłoby do jej kradzieży lub zagubienia mogłoby dojść do kradzieży tożsamości właściciela karty.

Na zakończenie konferencji GIODO podkreśli, że ZTM nie jest instytucją powołaną do śledzenia obywateli, dlatego dla realizacji statutowych zadań przewoźnika gromadzenie danych o lokalizacji właścicieli kart to zbyt duża ingerencja w prywatność osób posługujących się WKM.


Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Bogusława Pilc 2024-03-05
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-09 15:41:56
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności