UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO sprawdzi portal nasza-klasa.pl - 16.01.2008 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-05
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2008-01-16 15:46:39
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Konferencja prasowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poświęcona przetwarzaniu danych osobowych na portalu nasza-klasa.pl. 16 stycznia 2008 roku (siedziba Biura GIODO)

W dniu 16 stycznia 2008 r., o godz.11.00, odbyła się konferencja prasowa pt. "Czy nasze dane osobowe są bezpieczne na portalu nasza-klasa.pl?". Generalny Inspektor poinformował o planowanym rozpoczęciu czynności kontrolnych pod kątem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych przez ww. podmiot, ze szczególnym uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Nasza-klasa-pl.- czy świetna zabawa w poszukiwaniu znajomych sprzed lat może nieść ze sobą jakieś zagrożenia? W związku z dużą popularnością portalu nasza-klasa i faktem iż jest on obecnie jedną z największych baz danych osobowych - ok. 6 mln użytkowników upowszechniającego dane osobowe i wciąż rosnącą liczbą zalogowań, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, postanowił sprawdzić, czy nie występują zagrożenia dla przetwarzanych danych osobowych. Czynności kontrolne mają zostać przeprowadzone pod kątem zastosowania środków zabezpieczeń, gdyż tak duża baza danych może stwarzać zagrożenie niekontrolowanego wycieku informacji. Należy bowiem zauważyć, iż wszelkie dane są przesyłane do portalu i z portalu w sposób jawny bez użycia poufnych protokołów transmisji danych i z tego powodu są one możliwe do przechwycenia i odczytania w łatwy sposób. Organ do spraw ochrony danych osobowych chce uświadomić użytkownikom portalu istniejące niebezpieczeństwo, gdyż podawane przez nich informacje, stanowiące dane osobowe, mogą zostać przechwycone przez osoby nieuprawnione, a to z kolei może wiązać się z przykrymi konsekwencjami. W Internecie można znaleźć niemalże wszystko o każdym, kto z Internetu korzysta. Upubliczniając dotyczące nas informacje, często bardzo osobiste, nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń. Informacje te są widoczne nie tylko dla znajomych, ale także dla osób, które mogą chcieć je wykorzystać w sposób dla nas niepożądany. Generalny Inspektor chce uświadomić każdemu z nas, że warto chronić swoją prywatność i swoje dane osobowe. Powinniśmy raczej unikać "odkrywania o sobie wszystkich kart", mądrze wykorzystujmy wszystko to co niesie za sobą rozwój technologii w dzisiejszym świecie.

Ostatnie aktualności