UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2008-12-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-16 14:35:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

GIODO zainicjował publiczną debatę na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy. We współpracy z Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zorganizował 2 grudnia konferencję naukową „Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy”. Zwrócono się do organizacji pracodawców i pracowników, instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka, a także reprezentantów świata nauki, z prośbą o opinie dotyczące kierunków koniecznych zmian przepisów Kodeksu pracy. W czasie tego wydarzenia GIODO zorganizował również konferencję prasową pod tożsamym tytułem.

Ostatnie aktualności