UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa, 2.12.2008

2 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja naukowa „Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy” zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Katedrę Prawa Prywatnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Promocja portalu eduGIODO, Gdańsk, 31.10.2008
Kolejna konferencja promująca Portal informacyjno-szkoleniowy „eduGIODO”, odbyła się w Gdańsku w dniu 31 października 2008 r.
Uroczyste uruchomienie platformy e-learningowej GIODO, Warszawa, 22.10.2008
Podczas odbywającej się w Warszawie 22 października 2008 r. konferencji „Portal informacyjno-szkoleniowy” eduGIODO” Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych, Michał Serzycki, zainaugurował kampanię informacyjną poświęconą utworzonemu właśnie nowemu internetowemu serwisowi - platformie eduGIODO. Platforma ta – budowana przy wsparciu środków unijnych - ma umożliwić upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Korzystaniem z niej jest zainteresowane liczne grono, czego potwierdzeniem może być udział w warszawskiej konferencji prawie 150 osób reprezentujących różne środowiska i branże.
30 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, Strasburg, 15-17.10.2008
W dniach 15 – 17 października 2008 roku Strasburgu odbyła się 30 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, w której wziął udział Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnie aktualności