UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
28 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, Londyn, 2-3.11.2006
W dniach 2 i 3 listopada 2006 r. w Londynie odbyła się 28 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organów ochrony danych i prywatności z całego świata.
Konferencja pt. "Bezpieczeństwo Publiczne a Ochrona Danych Osobowych"

W dniach 11-12 maja 2006 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Konferencja pt. "Bezpieczeństwo Publiczne a Ochrona Danych Osobowych", nad którą honorowy patronat objął Marszałek Sejmu RP Marek Jurek.

Ostatnie aktualności