UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Wiosenna Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych, Kraków, 25-26.04.2005
W dniach 25-26 kwietnia 2005 r. w Krakowie odybła się Wiosenna Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych (Spring Conference of European Data Protection Authorities), która jest najważniejszym, corocznym spotkaniem wszystkich rzeczników ochrony danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich.

Ostatnie aktualności