UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
26 Konferencja - Akredytacja dziennikarzy
W dniach 14 - 16 września 2004 r. we Wrocławiu, odbędzie się 26 Międzynarodowa Konferencja Ochrony Prywatności i Danych Osobowych pt. "Prawo do prywatności - prawo do godności", zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wizyta Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Na zaproszenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dniach 25 – 26 maja 2004 r. w Warszawie gościł Pan Peter Johan Hustinx – Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnie aktualności