UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

ŚWIATOWA SIEĆ EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE PRYWATNOŚCI (GPEN)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-02-07
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-02-09 15:17:55
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest oficjalnym członkiem Światowej Sieci Egzekwowania Przepisów O Ochronie Prywatności (Global Privacy Enforcement Network - GPEN) od listopada 2010 r.

W ostatnich latach większość forów międzynarodowych, wskazywała na konieczność międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony prywatności. Mając na uwadze inicjatywy Ekonomicznego Forum Azji i Pacyfiku (APEC), Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności (ICDPPC), Grupy Roboczej Art. 29 oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), trzynaście organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów regulujących ochronę prywatności, 10 marca 2010 roku utworzyło międzynarodową sieć Global Privacy Enforcement Network (GPEN), w celu wzmocnienia ochrony danych i prawa do prywatności w wymiarze globalnym.

Już 28 października 2010 roku w Jerozolimie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych brał udział w kolejnym posiedzeniu GPEN, zaś w listopadzie został oficjalnym członkiem organizacji.

Jak określono w „Planie Działania” ustanawiającym GPEN, misją tej organizacji jest m.in. wymiana informacji i doświadczeń na arenie międzynarodowej na temat problemów dotyczących ochrony prywatności oraz wspieranie dialogu z organizacjami sektora prywatnego w tym zakresie, jak również stworzenie listy kontaktowej organów zainteresowanych współpracą międzynarodową w zakresie transgranicznych dochodzeń i kwestii egzekwowania prawa.

Organy założycielskie  Global Privacy Enforcement Network (GPEN):

 1. Federalna Komisja Handlu USA
 2. Urząd Rzecznika Ochrony Prywatności Kanady
 3. Krajowa Komisja Informatyki i Wolności (Francja)
 4. Urząd Rzecznika Ochrony Prywatności (Nowa Zelandia)
 5. Izraelski Organ Prawa, Informacji i Technologii (Izrael)
 6. Urząd Rzecznika Ochrony Prywatności (Australia)
 7. Urząd Rzecznika Ochrony Danych (Irlandia)
 8. Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (Hiszpania)
 9. Urząd Rzecznika Informacji (Zjednoczone Królestwo)
 10. Garante Per La Protezione Dei Dati Personali (Włochy)
 11. Holenderski Organ Ochrony Danych (Holandia)
 12. Federalny Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji (Niemcy)
 13. Urząd Rzecznika Ochrony Prywatności Wiktorii (Wiktoria, Australia)

Obecnie członkami GPEN są następujące organy:

 1. Australia: Urząd Rzecznika Ochrony Prywatności; Urząd Rzecznika Ochrony Prywatności Wiktorii; Urząd Rzecznika Informacji, Queensland
 2. Bułgaria: Bułgarska Komisja Ochrony Danych
 3. Kanada: Urząd Rzecznika Ochrony Prywatności Kanady
 4. Republika Czeska: Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Czeskiej
 5. Unia Europejska: Europejski Inspektor Ochrony Danych
 6. Francja: Krajowa Komisja Informatyki i Wolności
 7. Niemcy: Federalny Rzecznik Ochrony Dany; Berliński Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji
 8. Guernsey: Urząd Ochrony Danych
 9. Irlandia: Office of the Data Protection Commissioner
 10. Izrael: Izraelski Organ Prawa, Informacji i Technologii (ILITA)
 11. Włochy: Garante Per La Protezione Dei Dati Personali
 12. Holandia: Holenderski Organ Ochrony Danych
 13. Nowa Zelandia: Urząd Rzecznika Ochrony Prywatności
 14. Polska: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 15. Słowenia: Rzecznik Informacji
 16. Hiszpania: Hiszpańska Agencja Ochrony Danych
 17. Szwajcaria: Federalny Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji
 18. Zjednoczone Królestwo: Urząd Rzecznika Informacji
 19. Stany Zjednoczone: Federalna Komisja Handlu

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.privacyenforcement.net

Ostatnie aktualności