UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Panel dyskusyjny „Retencja danych w demokratycznym państwie prawnym”, 31.01.2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-02-15
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-02-17 14:00:12
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

31 stycznia 2011 r. GIODO zorganizował Panel dyskusyjny „Retencja danych w demokratycznym państwie prawnym”. Problematyka retencji danych jest obecnie przedmiotem żywej debaty publicznej i zainteresowania różnych środowisk, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Będąc w przededniu dokonania przez Komisję Europejską oceny przepisów dyrektywy 2006/24/WE, której przyjęcie wzbudziło wiele kontrowersji, a proces wdrażania zrodził szereg pytań, w tym w  szczególności natury konstytucyjnoprawnej organizacja panelu poświeconego tej tematyce stanowiła okazję do dyskusji o podstawowych problemach wynikających z  doświadczeń związanych ze stosowaniem przepisów o retencji danych. Kwestia proporcjonalności, zakres zbieranych danych, okres przechowywania, koszty związane z realizacją obowiązków nałożonych na operatorów były przedmiotem rozważań przedstawicieli różnych środowisk. Wydarzenie to było głównym akcentem odbywających się tego dnia w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, corocznych uroczystości ramach obchodów V Europejskiego Dnia Ochrony Danych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-02-17 14:03:51
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności