UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jak pracodawcy mogą kontrolować pracowników, 17.02.2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-02-17
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-02-17 15:23:38
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

O tym, jak w obliczu postępu technologicznego pracodawcy mogą kontrolować  pracowników dyskutowano podczas śniadania naukowego na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie.

„Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi” to temat przewodni tego spotkania, którego organizatorami byli Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego (ALK), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Prawnicze Koło Naukowe Summa Sapientia. Tematy wystąpień i wypowiedzi dotyczyły problematyki wykorzystywania przez pracodawców nowoczesnych technologii nadzoru nad pracownikami, takich jak monitoring audiowizualny, GPS, podsłuchiwanie i nagrywanie rozmów telefonicznych oraz wykorzystywanie danych biometrycznych pracownika (m.in. linii papilarnych). Dyskutowano również o dopuszczalności pozyskiwania i przetwarzania przez pracodawców informacji o nałogach pracownika (uzależnienia od papierosów, narkotyków, alkoholu). Ponieważ kwestie te są objęte regulacją dotyczącą ochrony danych osobowych i dóbr osobistych, dlatego były rozważane w aspekcie prawa do prywatności i autonomii pracownika, przy jednoczesnym wskazaniu potrzeby respektowania żywotnych, zwłaszcza ekonomicznych, interesów pracodawców.

Spotkanie otworzyła prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, Prorektor ds. Studiów Prawniczych ALK. Wprowadzeniem do dyskusji było zaś wystąpienie prof. Teresy Wyki, Kierownik Katedry Prawa Pracy ALK.

Z kolei dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych omówił powody wycofania z Senatu złożonej przez jego poprzednika petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie rozszerzenia katalogu danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, które mogą być przetwarzane przez pracodawców na podstawie art. 221 Kodeksu pracy (P-09/2010)”.

Głos na temat „Realizacji przez pracodawców uprawnień kontrolnych osób, których dane dotyczą” zabrała Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO.

„Pozyskiwanie przez pracodawcę informacji o nałogach pracownika w świetle przepisów o ochronie danych osobowych” zostało omówione przez mgr Magdalenę Kubę z ALK. „Dopuszczalność wykorzystywania linii papilarnych w celach kontroli pracownika” to temat poruszony przez Monikę Gliwską i Marcina Gabryszaka z Koła Naukowego Summa Sapientia. Natomiast „Problemy związane ze stosowaniem monitoringu w stosunkach pracy” poruszyła dr Arleta Nerka z ALK.

Ostatnie aktualności