UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

"Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym"

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-03-10
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-03-10 10:15:45
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

To tytuł konferencji naukowej pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, która odbędzie się 21 marca 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Organizatorami ogólnopolskiej konferencji "Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym" są Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Krzysztof Rączka oraz Dyrektor Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prof. dr. hab. Aleksandra Wiktorowska. Tematyka Konferencji skupiać się będzie na  zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez różne podmioty, zarówno w kraju, jak i za granicą. Omówione też zostaną kierunki zmian w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, w  szczególności w kontekście odwoływalności zgody na przetwarzanie danych osobowych i jej znaczenia dla praktyki gospodarczej.

Konferencja odbędzie się 21 marca 2011 r. w Warszawie, Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Więcej szczegółowych informacji na temat Konferencji, w tym w sprawach związanych z rejestracją osób zainteresowanych udziałem w niej, można znaleźć bezpośrednio pod adresem: http://konferencje.wpia.uw.edu.pl/konf.php?id=250

Ostatnie aktualności