UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO spotkał się z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej, 17.03.2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2011-03-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-03-21 14:07:44
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:41:51

Spotkanie dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z przedstawicielami Grupy do spraw Prezydencji Amerykańskiej Izby Handlowej poświęcone było reformie europejskich przepisów o ochronie prywatności w kontekście nadchodzącej Prezydencji RP w Radzie UE.

Na zaproszenie Amerykańskiej Izby Handlowej, GIODO omówił aktualne problemy związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym kwestie rejestracji zbiorów danych i potrzebę ujednolicenia pojęcia danych wrażliwych.

W dyskusji wskazywano na nowe rozwiązania w dziedzinie ochrony prywatności i możliwości ich zastosowania, takie jak „privacy by design” (uwzględnienie ochrony prywatności w fazie projektowania), czy też prawo do zapomnienia.

Przedstawiając swoje działania na forum europejskim, Generalny Inspektor wskazał również na potrzebę promocji takich nowych rozwiązań, jak np. Wiążące Reguły Korporacyjne.

Ostatnie aktualności