UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Zabezpieczenie danych osobowych - stan prawny a potrzeby, 28.03.2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-03-30
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2011-03-30 15:40:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Zabezpieczenie danych osobowych - aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby to temat konferencji naukowej poświęcoenj prawnym wymogom zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego danych osobowych.

Konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej była elementem ogólnopolskiej debaty na temat projektowanych zmian w przepisach o ochronie danych osobowych. Jej podstawowym celem była ocena aktualnego stanu i potrzeb w zakresie prawnych wymogów zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego danych osobowych. Dlatego głównym przedmiotem zainteresowania były przepisy rozdziału 5 ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Omówione zostały konieczne zmiany w ww. przepisach prawa, a także w unijnej Dyrektywie 95/46/WE stanowiącej pierwowzór polskich przepisów. Odrębny blok poświęcono funkcjonowaniu administratora bezpieczeństwa informacji.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. GIODO, który objął konferencję patronatem, wygłosił wykład inauguracyjny pt. Prawna regulacja zasad zabezpieczania systemów teleinformatycznych, zaś Andrzej Kaczmarek - Dyrektor Departamentu Informatyki Biura GIODO w swoim wystąpieniu mówił o Koniecznych zmianach w przepisach rozporządzenia do ustawy z punktu widzenia GIODO.

Konferencja odbyła się Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji – http://www.sabi.org.pl, na której dostępne są wystąpienia prelegentów.

Ostatnie aktualności