UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO spotkał się z Dyrektorem Agencji Praw Podstawowych, 8.04.2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-04-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-04-11 15:12:50
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:42:36

W dniu 8 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z Dyrektorem Agencji Praw Podstawowych (APP) Panem Morten’em Kjaerum’em.

Podczas spotkania Dyrektor APP przedstawił działania Agencji Praw Podstawowych, w tym plan pracy na 2011 r. w odniesieniu do tematyki społeczeństwa informatycznego oraz poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych (np. badanie stanu wdrażania oraz wiedzy w społeczeństwie w kwestii mechanizmów ochrony prawnej na podstawie Dyrektywy 95/46/WE).

Istotnym punktem spotkania było również omówienie możliwości i form współpracy pomiędzy Agencją Praw Podstawowych i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Kolejną poruszoną kwestią była polska Prezydencja w Radzie UE. Dyrektor Kjaerum był  zainteresowany zaangażowaniem GIODO w proces przygotowań do Prezydencji Polski.

Ponadto dr Wojciech Wiewiórowski omówił działania, zadania i kompetencje GIODO, jak również najważniejsze problemy, z jakimi się spotyka w swojej działalności. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyraził także chęć współpracy z Agencją Praw Podstawowych.

Ostatnie aktualności