UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

„Nie daj się złapać w sieć!”, 16-18.05.2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-05
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-05-05 15:40:09
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

„Nie daj się złapać w sieć!” to tytuł konferencji naukowej pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Odbędzie się ona od 16 do 18 maja 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a jej organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin.

Każdy dzień konferencji poświęcony zostanie innemu zagadnieniu wiążącemu się z prawami jednostki w sieci:

  • 16 maja - dobrom osobistym i danym osobowym w sieci,
  • 17 maja - bezpieczeństwu w sieci,
  • 18 maja - prawom autorskim w sieci.

Prelegenci przedstawią zarówno zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, jak i sposoby zapewnienia sobie bezpieczeństwa w sieci. Omówią prawne regulacje normujące zachowania w sieci, a także spróbują udzielić odpowiedzi na pytanie o granice wolności słowa w Internecie.

Patronat nad konferencją, oprócz GIODO, objęli także: Rektor UMCS, Rektor KUL, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Więcej szczegółowych informacji na temat konferencji, w tym o zasadach zgłaszania udziału w niej, można znaleźć pod adresem: http://www.elsa-lublin.pl/siec/.

Ostatnie aktualności