UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Z Amerykańską Izbą Handlową o ochronie danych osobowych, 11.05.2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-20
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2011-05-20 14:31:30
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:42:59

Zharmonizowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w UE i USA mogłoby usprawnić działalność przedsiębiorców.

 

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych mówił o tym 11 maja 2011 r. podczas spotkania z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Przedmiotem dyskusji była problematyka różnic prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych oraz wynikające z nich ograniczenia dla firm amerykańskich przesyłających dane osobowe z Polski do USA. Podkreślając różnice w filozofii ochrony danych osobowych pomiędzy tymi dwoma systemami prawnymi, GIODO wyraził pogląd, że istnieje szansa na zharmonizowanie tych systemów w przyszłości, dzięki staraniom wielu wpływowych senatorów USA zabiegających o wprowadzenie prawa o ochronie danych osobowych na poziomie rządu federalnego USA.

Ostatnie aktualności