UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Nowe technologie – nowe wyzwania dla ochrony danych, 17.05.2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-05-23 14:33:35
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:43:11

Szybki rozwój technologiczny prowadzi do wielu istotnych zmian w funkcjonowaniu społeczeństw i rodzi nowe wyzwania dla ochrony danych osobowych.

 

Kwestie te były jednym z tematów śniadania prasowego zorganizowanego 17 maja 2011 r., czyli w Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego, przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych i Grupę BOSSG.

Podczas spotkania Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zwrócił uwagę m.in. na rosnący problem ochrony danych osobowych związany z szybkim rozwojem technologicznym i globalizacją prowadzącą do wielu istotnych zmian w funkcjonowaniu społeczeństw. Dla GIODO oznacza to nowe wyzwania związane z ochroną prywatności i danych osobowych. Andrzej Lewiński mówił o nich w kontekście koniecznych zmian prawa, które planowane są zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Jako przykład zagadnienia, które wymaga uregulowania w przepisach, podał radiową transmisję danych (RFID). To technologia, która w krótkim czasie zrewolucjonizuje nasze codzienne życie, np. zakupy w sklepach czy korzystanie z komunikacji miejskiej. Tematem tym zajmują się zarówno GIODO, jak i polski rząd, który został zobowiązany, by do końca maja 2011 r., przedłożyć KE informacje o wdrażaniu tej technologii pod kątem bezpieczeństwa ochrony danych i prywatności.

Podczas śniadania Andrzej Lewiński zaprezentował także zmiany, jakie od 7 marca 2011 r. obowiązują w ustawie o ochronie danych osobowych.

Ochrona informacji w zdigitalizowanym świecie to z kolei temat wystąpienia Tadeusza Koczkowskiego, prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, zaś przedstawiciel Grupy BOSSG omówił kwestię ochrony danych przed dostępem osób niepowołanych.

Spotkaniu towarzyszył pokaz najnowszej technologii chemicznego niszczenia magnetycznych nośników danych.

Ostatnie aktualności